REGULAMIN REZERWACJI

 

1. Rezerwacji można dokonać osobiście w restauracji Masala przy ul. Wojska Polskiego 20/1 lub drogą telefoniczną pod numerem +48 729 336 180.

2. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, imię osoby rezerwującej oraz numer telefonu.

3. W przypadku niepojawienia się, rezerwacja zostaje anulowana po 15 minutach licząc od ustalonej godziny rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja przepada, stolik zostaje zwolniony.

4. Po wcześniejszym poinformowaniu restauracji, istnieje możliwość przedłużenia czasu rezerwacji stolika.

5. W przypadku dużej frekwencji gości dania mogą być wydawane nierównomiernie, a czas oczekiwania może się wydłużyć.

6. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu mogą zostać ustalone z managerem restauracji najpóźniej dzień przed rezerwacją.

7. Obsługa restauracji zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji.